ДІМ  ЯКУБОВСЬКИХ
УКРАЇНА    03028   КИЇВ 
ЦИМБАЛIВ  ЯР  6-А
ПРОВУЛОК
РОДИНИ ЯКУБОВСЬКИХ
(044) 258 8542
067 441 1043  
050 334 3735 

dim@yakubovski.kiev.ua
yakubovski@i.ua


СВЯТИЙ ГЕОРГІЙ

Оберiг Святий Георгiй є вiдтвореною копiєю старовинної Руської iкони середини 16 столiття, призначеної захищати православну людину вiд лиха. Оберiг виготовлено тиражем 5000 примiрникiв за давнiшньою технологiєю методом лиття iз бронзи старого церковного дзвону кiнця 19 столiття, який став непридатним через пошкодження часом.

ц і н а   О Б Е Р Е Г У   -   е к в і в а л е н т   1 0 0   є в р о